Onlinesäkerhet är viktigt

I ett samhälle där informationsutbyte och förvaring av vad vi tycker är viktigt allt oftare sker online är det oerhört viktigt att säkerheten online kan garanteras. Det har naturligt skett en ökning av dataintrång för att få tag i information i takt med att allt fler använder sig av internet.

Viktigt med säkerhetstänk

När vi väljer att lägga upp allt mer på webben är det också viktigt att vi tänker på säkerheten. Den som bygger upp en sajt online måste ha koll på hur detta görs på ett bra sätt och hur denne garanterar säkerheten för alla de som nyttjar sajten. Med allt fler viktiga uppgifter tillgängliga via internet sker allt fler dataintrång. It-kanalen publicerade nyligen en artikel som beskriver hur svenska företag är långsammare på att upptäcka dataintrång än utländska företag. För många tar det en hel månad eller mer innan ett intrång uppmärksammas, men de skriver också att ledningsgrupper i Sverige har börjat inse allvaret i situationen och arbeta mer och mer för säkrare sajter. Artikeln beskriver också att flera företag anser sig vara i en riskzon för dataintrång men att de flesta ändå inte har en konkret plan för hur de skulle hantera en sådan situation om den uppstod.

När det gäller brott online är det viktigt att så mycket som möjligt görs i förebyggande syfte. Albin Zuccatos är expert inom IT-säkerhet och ger på sajten Driva Eget tips om hur du ökar säkerheten för din webbplats. Han säger att även om du gör en riskanalys och anser att din sajt inte är hotad idag är det viktigt att du i förebyggande syfte gör vad du kan för att ha en så säker sajt som möjligt.

Om du från början tänker på säkerheten mot dataintrång och bygger upp din sajt på ett så säkert sätt som möjligt undviker du problem som kan komma att uppstå i framtiden.